Røde partier i Faxe i valgsamarbejde

Valgteknisk samarbejde mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti
og Enhedslisten ved kommunalvalget i
Faxe kommune den 16. november 2021

Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten er enige om, at indgå valgteknisk

samarbejde ved kommunalvalget i Faxe Kommune den 16. november
2021, så det sikres, at ingen stemmer til venstre for midten går til spilde.
Partierne ønsker at skabe tryghed og at alle borgere behandles med
værdighed og respekt. Vi ønsker at styrke fællesskabet i kommunen og
arbejde for aktiv borgerinddragelse. Partierne vil arbejde for fuld åbenhed
i kommunen og sikre borgernes retssikkerhed.
Vigtige fælles politiske mål:
Økonomi:
– Der skal ske genopretning af kommunens økonomi og føres en
ansvarlig økonomisk politik
Skole
– Kvalitetsløft af folkeskolen – alle skal have et godt skoletilbud uanset
læringsforudsætninger
– Bevare alle nuværende skoler
– Minimumsnormeringer i SFO
– Udfasning af de nationale tests
Børn
– Fuld udmøntning af minimumsnormeringen så hurtigt som muligt
– Børnene og deres familier skal sikres en tidlig og forebyggende
indsats, hvor de udsatte børn prioriteres
Beskæftigelse
– Fortsat arbejde for sociale klausuler og praktik- og lærepladser ved
kommunale udbud
– En arbejdsmarkedsindsats baseret på respekt og værdighed med
fokus på uddannelse
Ældre, socialt udsatte og handicappede
– Kvalitet, værdighed og tid i tilbuddene i respekt for ældre, socialt
udsatte og handicappede
– Der skal arbejdes for oprettelse af ”nærhospital” på
Sundhedscenteret i Faxe
– Der skal arbejdes for hospice-pladser i Faxe kommune
– Der skal være et tilstrækkeligt antal plejeboliger for borgere med
demenssygdom
Erhverv
– Der skal fortsat være fokus på at udvikle erhvervslivet, herunder at
understøtte mulighederne for iværksættere
– Kommunen skal udvikle sig ift. særligt natur- og oplevelsesturisme
Kommunen som arbejdsplads
– Kommunens tilbud målrettet borgerne skal sikres bl.a. via et godt
arbejdsmiljø for kommunens ansatte
– God ledelse er med til at skabe et godt arbejdsmiljø
– Nærværet skal øges og fraværet skal begrænses
Klima
– Kommunen skal fortsat arbejde med den grønne profil
– Alternative energikilder skal prioriteres og være dominerende
– Udledningen af CO2 skal fortsat reduceres til et minimum
– Vi ønsker at der bruges alternativer til sprøjtemidler, så vi sikre en
større biodiversitet
– Vi vil fremme vild natur og økologisk dyrkning
Infrastruktur
– Nej til ringvejsprojektet i Haslev og i stedet arbejde for etablering af
nordvendte ramper på motorvejen ved Ulse
– Forbedret infrastruktur ved styrket kollektiv trafik samt sikre stabile
mobil- og bredbåndsforbindelser
– Etablering af flere cykelstier, herunder mellem alle større byer i
kommunen og med fokus på sikker skolevej
Principper for valgforbundet:
– Valgforbundet er lukket
– På valgaftenen drøfter partierne i valgforbundet valgresultatet
– Vi tror ikke på blokpolitik, derfor vil vi igen arbejde for en
konstituering med det bredest mulige politiske samarbejde
– Der er enighed om, at Socialdemokraternes spidskandidat Camilla
Meyer er de tre partiers borgmesterkandidat
Haslev den 15. august 2021
Socialdemokratiet Enhedslisten Socialistisk Folkeparti