Enhedslisten i Faxe fejrede 1. maj både i Faxe by og i Faxe Ladeplads på Sommervej

1. maj tale af byrådsmedlem i Faxe: THOMAS SPANGE OLSEN

1.maj

Endelig – kan vi komme til at holde 1.maj uden Corona restriktioner og afstand.

Det tror jeg vi er mange der har glædet os til.

1.maj giver grund til både at se tilbage og en hel del frem.

Overenskomsten på det offentlige område fyldt meget det seneste år.

På trods af den kæmpe indsats og utrolige fleksibilitet de offentligt ansatte viste, blev det desværre ikke honoreret og værdsat af vores arbejdsgiver.

Kun sygeplejerskerne stemte nej og det gjorde de ret massivt. Manglende resultater betød en historisk lang overenskomstmæssig strejke. Ikke lovlig eller ulovlig. Jeg bliver så arrig når strejker bliver kaldt ulovlige. Vel er de ej. Der er ikke en lov mod strejker. Trods alt.

Det endte i regeringsindgreb, hvor sygeplejerskerne blevet savet midt over.

Det var takken de fik, for at have stået med vores liv i deres hænder under Coronaen.

Alle velfærdsarbejdere mangler anerkendelse for deres arbejde. Det er kvindefag og de er lavtlønnede. Der skal bedre løn og arbejdsvilkår til alle velfærdsarbejdere.

Pensionsalderen stiger

Når Folketinget mangler penge, mange penge, så er deres vidundermiddel at skrue på pensionsalderen, vores pensionsalder.

Lige om lidt er pensionsalderen 67år, og den stiger til 70år.

Sofie Carsten Nielsen og de andre borgerlige vil hæve pensionsalderen endnu mere. For dem er det ren matematik og tal i regneark.

For os betyder det hårdt arbejde, mere nedslidning, smerter hver dag, og ulighed i sundhed. Den rigeste ¼ lever 10år længere end den fattigste.

Når jeg om 4 år kan gå på pension har jeg været på arbejdsmarkedet i 51 år. Det har jeg kun kunnet holde til fordi jeg har skiftet mit tidligere arbejde i metalindustrien ud med kontorarbejde.

Krig er kommet tæt på vores grænser. Putins ulovlige og forkastelige krig og overgreb på Ukraine fordømmes fra alle sider. Med rette.

Mange tusinde soldater på begge sider har mistet livet. Mange civile har mistet livet eller været udsat for overgreb. Byer bombes. Millioner er flygtet både indenfor Ukraine og ud af Ukraine.

Det er dejligt at se at flygtningene bliver så godt modtaget. Helt almindelige mennesker huser ukrainere, donerer tøj, legetøj og andet. Og Kommuner og stat står på pinde for at sikre en god modtagelse og integration.

Det er så vores opgave at sikre at de ukrainere der kommer i arbejde, ikke bliver udnyttet på samme måde, som de ukrainere, der er kommet til landet som landbrugsmedarbejdere før krigen. 3F har vist at der er mange der bliver snydt både med løn og lever under uhumske forhold.

For mig er et menneske et menneske. Og en flygtning er en flygtning. Alle mennesker, alle flygtninge skal behandles med respekt og værdighed uanset hvilken krig eller hvilken undertrykker de er flygtet fra.

Den næste måned kommer til at stå i folkeafstemningens tegn.

Folkeafstemningen om afskaffelse af forsvarsforbeholdet i EU.

Et flertal i Folketinget vil bruge yderligere 18 milliarder om året til militæret og vil afskaffe forsvarsforbeholdet i EU.

EU har ikke noget med krigen i Ukraine at gøre.

Jeppe Kofod (Udenrigsminister) sagde så sent som 2.februar i år: ”Der er ikke noget i forsvarsforbeholdet, som gør, at vi ikke kan føre den udenrigs- forsvars- og sikkerhedspolitik, som vi gerne vil…Tværtimod.”

Så hvad er egentlig årsagen til at forsvarsforbeholdet skal fjernes.

Vi kan deltage under FNs flag i flere fredsbevarende missioner. Så det danske militær kan sagtens gøre nytte rundt omkring i verden.

Vores forsvar skal først og fremmest bruges til at forsvare Danmark. Ikke til at føre krig andre steder i verden

De 18 Milliarder, der nu yderligere skal bruges på militær, kunne i stedet bruges på øget velfærd og hele den grønne omstilling.

I Enhedslisten har vi i mange år talt imod budgetloven, der binder os til ikke at øge underskuddet.

Det har aldrig kunnet lade sig gøre fordi det ene og fordi det andet. Grundlæggende fordi flertallet i Folketinget ikke ville bruge flere penge på velfærd.

Nu når pengene skal bruges til militær er det pludselig muligt og ikke nogen hindring.

Jeg opfordrer jer til at stemme den 1.juni og opfordrer jer til at stemme nej til at ophæve Forsvarsforbeholdet i EU.

Nu sagde jeg at nogle af de 18 milliarder skulle bruges til den grønne omstilling.

Men hvad er egentlig den grønne omstilling.

Det er meget mere end at omstille vores energiproduktion fra gas til fjernvarme, vind og solenergi.

Det er en vigtig omstilling. Og det kan redde mange for ekstra store energiregninger.

Men hvad med sukkerrøret fra Everdrup lige her vest for os til Lolland. Det skal forsyne sukkerfabrikkerne med gas. Biogas eller gas fra Nordsøen siges det. Men den gas kan kun bruges én gang og den sviner med CO2 uanset hvorfor den bliver brændt af.

Sukkerfabrikkerne skal omstilles til el, så kan de bruge solenergi fra Lolland.

Vi ved at specielt transport og landbrug er 2 områder, der udleder store mængder CO2. Folketinget har ikke taget beslutninger om reduktioner her.

I kommunerne kan vi reelt ikke forhindre anlæggelsen af kæmpe svinefabrikker eller udvidelse af dem, der allerede eksisterer. Giv os i kommunerne nogle redskaber til at begrænse den produktion.

Landbruget skal producere menneskemad, ikke svinefoder.

Det vil begrænse udledningen af CO2 ganske betragteligt.

Det skal samtidig ske uden brug af syntetiske sprøjtemidler, der før eller siden kommer i vores grundvand.

Med transportforliget er der vedtaget store anlæg af motorveje. Motorveje der udleder enorme mængder af CO2 under anlæg og motorveje, der kommer til at forårsage endnu mere CO2 udslip. Og det gælder også motorvejen fra Rønnede til Næstved.

Udbyg den kollektive trafik. Udbyg tognettet, skaf bedre busruter, der kører hele tiden. Og det skal være billigere. Så slipper vi for at bruge vores biler.

Og se så at få lagt nye skinner på Østbanen. Nu har vi ventet længe nok.

Fortsat god 1. maj