Budgetforlig i Faxe byråd for budget 2023

Alle partier og grupper i Faxe byråd har indgået forlig om budgettet for 2023-26.
Udgangspunktet var dårligt efter at et flertal af folketingets partier har valgt at prioritere penge til krudt og kugler i stedet for investeringer i vores fælles velfærd og den grønne omstilling, til gavn for klima og miljø.
Vi har dog undgået de værste besparelser på børneområdet og der er afsat midler til ekstra løn til social- og sundhedsområdet.
Her halter Faxe efter kommunerne omkring os.
Samtidig udvides voksenlærlingeordningen på området.
Hele anlægssiden er hårdt ramt og der er ikke afsat penge til større anlægsopgaver i 2023.
Til gengæld skal vi politisk behandle kommunalvalgkampens hedeste spørgsmål, nemlig omfartsvejen øst om Haslev, inden udgangen af 2022.
Så kan vi forhåbentligt en gang for alle få lagt de planer i graven.
Enhedslisten fik med i aftalen at vi ser på cykelstistrategien, så vi kan begynde at investere i større strækninger, der forbinder vores byer og omliggende kommuner, til gavn for borgere og cykelturismen.
Sidst men ikke mindst fik Enhedslisten ind i aftalen at vi omlægger alle kommunens spiseordninger til det økologiske spisemærke af sølv i løbet af 2023. Det indebærer at 60-90% af råvarerne skal være økologiske.