Pressemeddelelse – Alternativt budget fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten i Faxe Byråd

 

 

Nadia Bruun Thurø - Enhedslisten Faxe
24. september kl. 16.17 ·
Pressemeddelelse – Alternativt budget fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten i Faxe Byråd
Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten måtte d. 14. september forlade budgetforhandlingerne og står som konsekvens heraf uden for budgetaftalen for 2021-2024, når budgettet stemmes igennem ved byrådsmødet 8.oktober 2020. De tre partier har derfor udarbejdet et alternativt budgetforslag.
Selvfølgelig kan Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten ikke gå med til en marginal skattenedsættelse.
En skattenedsættelse underminerer velfærden de næste mange år. I de kommuner hvor skatten sænkes, må skatteprocenten tidligst hæves igen i 2027. Vi har i stedet valgt at omsætte vores budgetmæssige overskud til at nedbringe kommunens feriepengeforpligtelse. På den måde undgår vi en større unødig rentelignende udgift og at skulle betale af over mange år, hvilket kan sammenlignes med at afvikle gæld.
I det alternative budget har vi fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten prioriteret plads til både pårørendevejledning til børn og unge, styrket indsats til børn med ordblindhed samt investering i velfærdsteknologi og kompetencer for fysisk træning i hjemmeplejen.
De besparelser på driften som flertalsgruppen gennemførte i maj 2020, fik vi fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten under forhandlingerne taget op igen. Det lykkedes i første omgang at få fjernet reduktion af vejdrift og pleje af grønne arealer, besparelser på indsatser under værdighedspuljen, annulleret halvering af musikterapi på plejecentre, samt annullere afskaffelse af ungdomsskolens sommerskoleaktiviteter.
Vi konstaterer dog, at forligsparterne V, K, LA, DF samt L efter vores exit fra forhandlingerne, alligevel valgte fortsat at holde halvering af musikterapien samt fastholde besparelserne på værdighedsindsatsen i ældreplejen. Begge er emner vi fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten tilgodeser i vores alternative budget.
Vi mener, at arbejdet med at skabe glæde på plejecentre, samt gode værdier og værdighed, skal imødekommes ved at vi fortsat kan have to musikterapeuter på plejecentrene, og dertil kan få en værdighedsvejleder, som en ny funktion, der skal understøtte de gode relationer og sunde kulturer i arbejdet mellem medarbejdere og borger.
Efter at have deltaget i forhandlingerne 3 mandage, blev vi fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten bedt om at forlade forhandlingslokalet. Det var da driftsbudgettet med vores medvirken i det store og hele var forhandlet på plads. Ud over det allerede aftalte har vi Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten til vores alternative budget siden tilføjet mindre, men ikke uvæsentlige ovenstående ændringer.
Vi fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten støtter, at områderne Børn og Skole samt Socialområdet har behov for en styrket økonomi. De ekstra midler vedrører primært skolerne, og i særlig grad specialområdet. Socialområdet får bragt budgetterne i større overensstemmelse med de faktiske aktiviteter fx vedrørende anbringelser. Dermed har vi sikret, at almenområdets økonomi ikke udhules af et underfinansieret specialområde.
På anlægssiden er vi imod, og har ikke prioriteret, anlæggelse af ny omfartsvej, Gisselfeldvejs forlængelse.
Vi har derimod fremrykket investeringerne til de nordvendte ramper ved Ulse. Ramperne vil vi indgå aftale om med staten, så de kan stå færdige i 2022.
For os er trafiksikkerhed og sikring af bløde trafikanter meget vigtigt. Vi har derfor også prioriteret nødvendige trafikale løsninger i Haslev, fx i form af lyskryds Grøndalsvej/Bråbyvej.
Når vi ser bort fra det unødvendige projekt med omfartsvejen, flugter anlægssiden hos os stort set forligsgruppens. Foruden sauna i Faxe Ladeplads, tilføjer vi dog også en toiletbygning ved den sydlige strand, som sandfodres til glæde for de mange strandgæster.
Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten foreslår også, at der findes et stationsnært område i Haslev til byggemodning med henblik på opførelse af "Tiny Houses", og vi prioriterer grundkapital til etablering af de længe efterspurgte udslusningsboliger til unge, der skal videre i livet efter afsluttet socialfaglig indsats. Endelig har vi i vores budget fremrykket og prioriteret midler, så de nødvendige forundersøgelser til en ny svømmehal i Haslev kan igangsættes i 2021.
På vegne af Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Socialdemokraterne i Faxe Byråd
Henrik Friis (F), Nadia Bruun Thurø (Ø) og Anne Camilla Meyer (A)