Enhedslisten vil hjælpe togpendlerne fra Stevns, Faxe og Haslev OBS: Ny pressemeddelelse

 

 

Ny pressemeddelelse om Transportministeriets BRT-rapport
(BRT: Bus Rapid Transit er en busløsning, hvor bussen kører i eget tracé)

Den rapport som Region Sjælland og Transportministeriet bestilte for et par måneder siden er nu offentliggjort. Allerede inden rapporten blev bestilt var det klart, at en BRT-løsning på Østbanen var dyrere i anlæg og at rejsetiden blev forlænget, set i forhold til en togløsning. Nu griber ministeriets eksperter imidlertid efter det sidste halmstrå: BRT er billigere i drift.

 

BRT-driftsbudgettet i rapporten snyder på vægten
Driftsbudgettet for BRT bygger på 25 % færre afgange end togløsningen. Hvis BRT skal tilbyde samme antal afgange som Østbanen havde i 2019 – og samme antal pladser i myldretiden – vil driften koste 39 mio. kr/årligt, ikke de kun 29 mio. som er afsat i driftsbudgettet! Så sent som den 2. april 2020 oplyste ministeren da også i et svar til Folketinget, at driftsbudgettet lød på 40 mio., men nu kan det åbenbart gøres 25 % billligere!
En række følgeudgifter ved BRT-løsningen er slet ikke medregnet. F.eks. renholdelse og vedligeholdelse af standsningstederne. Den udgift vil man måske tørre af på kommunerne?
De samlede følgeudgifter ved BRT-løsningen må skønnes til 21 mio. kr. årligt, og inkl. dem bliver den samlede driftsomkostning for BRT med ca. 60 mio. kr. næsten den samme som for togdriften.

 

Mindre sikkerhed – længere rejsetid
Rapporten forudsætter at busserne må køre med en hastighed på op til 80 km/t. Men ifølge gældende lovgivning må busser på enkeltsporet vej maksimalt køre 60 km/t, så kun hvis der gennemføres en række lovændringer – som alt andet lige vil forringe passagerernes sikkerhed – kan BRT-busserne kommer til at køre over 60 km/t.
Selv hvis BRT-busserne får lov at køre op til 80 km/t får alle længere rejsetid. Værst er det på strækningen Køge-Hårlev, hvor rejsetiden med BRT selv ved max. 80 km/t bliver 30 % længere.

 

30 % færre afgange – og pladsmangel
Antallet af afgange bliver ifølge rapportens driftsbudget reduceret med 30 %. Desuden skal én bus med 60 pladser erstatte et tog med 120 pladser, på nær et par afgange i morgenmyldretiden, hvor der indsætte én ekstra bus.

 

Først klar om 6 år
Ifølge rapporten kan BRT-løsningen først tages i brug 6 år efter at beslutningen er taget.
Østbanens skinner holder måske kun 3 år endnu, så i de 3 efterfølgende år kan Stevns/Faxe-området kun betjenes af almindelige busser på de eksisterende veje. Det vil i nogle forbindelser betyde at rejsetiderne fordobles, og mange brugere vil derfor permanent overgå til privatbil.
-
Heldigvis anbefaler regionsrådsformand Heino Knudsen i sin nylige pressemeddelelse, at der nu bør satses på en sporrenovering. Nu mangler vi bare at regionsrådet på sit møde den 24. juni tager en beslutning om det samme. Som Heino Knudsen også siger, så skal der arbejdes videre med at skaffe den nødvendige finansiering fra Christiansborg, som jo er en forudsætning for at nå i mål. Heri har han Enhedslistens fulde støtte, både lokalt og i Folketinget.

 

Enhedslisten Køge, Faxe og Stevns

 

 

 

 

Tidligere pressemeddelelse


Enhedslisten vil hjælpe togpendlerne fra Stevns, Faxe og Haslev.
På vores trafikkonference lørdag den 26. oktober, hvor vores transportordfører i folketinget Henning Hyllested var tilstede, var der bred enighed om, at problemet med de nedslidte skinner på Østbanen skal løses.
Vi besluttede at arbejde for en hurtig åbning af regionalsporet fra Køge station til Køge Nord station. Det vil bringe rejsetiden ned fra 39 minutter til 26 minutter mellem Køge station og Hovedbanegården. Det behøves med de forringelser der introduceres fra december på Østbanen på grund af de nedslidte skinner.
I de aktuelle forhandlinger om finansloven har Enhedslisten allerede stillet forslag om en nedsættelse af priserne på 30% i den kollektive trafik. Vi var også enige om at bringe vores forslag om at sløjfe statsvejen fra Stevns til sydmotorvejen til fordel for sporfornyelsen på Østbanen ind i forhandlingerne.
Vores mål er at få så mange pendlere som muligt over i toget. En tredjedel af CO2 udslippet i Danmark kommer fra bilerne, så det er en klar nødvendighed for at nå regeringens mål om en 70% reduktion inden 2030.
Enhedslisten Stevns
Enhedslisten Faxe