Enhedslisten vil hjælpe togpendlerne fra Stevns, Faxe og Haslev

Pressemeddelelse


Enhedslisten vil hjælpe togpendlerne fra Stevns, Faxe og Haslev.
På vores trafikkonference lørdag den 26. oktober, hvor vores transportordfører i folketinget Henning Hyllested var tilstede, var der bred enighed om, at problemet med de nedslidte skinner på Østbanen skal løses.
Vi besluttede at arbejde for en hurtig åbning af regionalsporet fra Køge station til Køge Nord station. Det vil bringe rejsetiden ned fra 39 minutter til 26 minutter mellem Køge station og Hovedbanegården. Det behøves med de forringelser der introduceres fra december på Østbanen på grund af de nedslidte skinner.
I de aktuelle forhandlinger om finansloven har Enhedslisten allerede stillet forslag om en nedsættelse af priserne på 30% i den kollektive trafik. Vi var også enige om at bringe vores forslag om at sløjfe statsvejen fra Stevns til sydmotorvejen til fordel for sporfornyelsen på Østbanen ind i forhandlingerne.
Vores mål er at få så mange pendlere som muligt over i toget. En tredjedel af CO2 udslippet i Danmark kommer fra bilerne, så det er en klar nødvendighed for at nå regeringens mål om en 70% reduktion inden 2030.
Enhedslisten Stevns
Enhedslisten Faxe