Enhedslisten Faxe afholdt debatmøde den 10 juni i samarbejde med foreningen Levende hav.

 Offentligt debatmøde 10 juni 2018 om bæredygtigt fiskeri, rent havmiljø, råstofindvinding, turisme, kultur, natur og fritid i og omkring Faxe bugten.

På sin vej til Folkemødet på Bornholm kommer miljøkutteren M/S Anton fra foreningen Levende Hav til Faxe Ladeplads.
Lørdag den 9 juni deltager foreningen levendehav.dk i havnens dag.

Enhedslisten i Faxe har fået Levende Hav til at deltage i et debatmøde på havnen søndag d. 10. juni.
I panelet vil der udover Levende Hav være repræsentanter fra partierne i byrådet, Danmarks naturfredningsforening, de lokale fiskere, kultur og turisme og sejlklubben.

Program:
14.00 - 14.15. Levende Hav med et oplæg om bæredygtigt fiskeri, havmiljø og råstofindvinding mm.
14.15 - 14.45. Indlæg på ca. 3 min fra panelet.
Holdninger til råstofindvinding til havs, turisters muligheder for fritidsliv ved hav og kyst, naturbevarelse og adgang til denne, bæredygtigt fiskeri kontra konventionelt og klimaændringer, kultur og turisme og sejlklubbens aktiviteter vil være emner som vil blive debatteret.
14.45. - 15.30 Spørgsmål fra salen og debat.
15.30 Panelet har 2 min. til afrunding.
15.55 - 16.00 Enhedslisten Faxe runder af.

Enhedslisten Faxe ønsker med mødet at skabe en dialog, hvor deltagerne får mere viden og inspiration til at håndtere de udfordringer som kommune, erhverv, foreninger og borgere skal løse sammen.

Mødet foregik i Faxe Ladeplads Sejlklubs lokaler.
Strandvej 5. 4654 Faxe Ladeplads