Finn Klarskov Jensen


 
Jeg hedder Finn Klarskov Sommer Jensen og er født 1943. Jeg gik på pension i 2008.
Jeg har læst Dansk litteratur og Nordisk filologi på KBH universitet, er uddanet faglærer i samfundsfag,virksomhedslære,engelsk samt Informationsteknologi.
Jeg har undervist fra jeg var 21 år på
 • handelsskolekursus
 • specialcenterskole
 • gymnasium
 • folkeskoler
 • teknonomuddannelser og
 • lærlingeuddannelser.
Jeg har desuden siden jeg var ung været politisk aktiv og beklædt mange politiske og faglige tillidsposter og siddet en lang årrække i skolebestyrelse i folkeskolen.

Mine hovedinteresser retter sig derfor især mod de uddannelses- og beskæftigelsespolitiske områder.
"Politik er det muliges kunst" - men Faxe´s muligheder er meget små dels på grund af den skæve kommunalreform, dels på grund af krisens konsevenser for den almindelige families økonomi og selvfølgelig dermed også for Faxes skatteindtægter de næste år. 

Jeg støtter især:
 • En aktiv børne- og ungdomsindsats som kan give de næste generationer den start de fortjener
 • Et oprør mod de statslige nedskæringer og den ekstreme centralstyring af kommunernes økonomi
 • En stærk politisk linie som vil gennemføre en ny økologisk og energirigtig udvikling
 • En fordelingspolitik der via skatter og afgifter gavner de jævne familieindtægter og tvinger de velhavende og spekulanterne til at bidrage til fællesudgifterne
 • Et styrket lokaldemokrati som reelt har indflydelse og bliver taget alvorligt.